Jak se připravit na mezinárodní veletrh

Verze pro tiskVerze pro tiskSend by emailSend by email
Jak se připravit na mezinárodní výstavu

Vaše společnost se poprvé zúčastní výstavy?

Práci, související s přípravou a organizací Vaší účasti na výstavě, je nutné svěřit odborníkům, kteří se specializují na přípravu obchodních akcí a mají zkušenosti v této oblasti.

V počáteční fázi budete potřebovat určit cíle a ukoly, kterých má být dosaženo v průběhu výstavy. Cíle, které se můžete dosáhnout během výstavy jsou rozděleny do dvou skupin:

  1. Specifické cíle. K takovým cílem patří, například, uzavření smlouvy o spolupráci s dodavatelem.
  2. PR-cíle, které přispívají k zlepšení image společnosti. Tyto cíle se dosahují prostřednictvím provedení PR- kampaní přímo na výstavní ploše. Informace o Vaší společnosti a výrobků budou k dispozici návštěvníkům. Na základě těchto informací návštěvníci si budou moci vytvořit svůj vlastní postoj k produktu a přejít do kategorie zákazníků.

PR-cíle se obvykle stávají specifickými po určité časové období. Například, když uzavíráte smlouvu s klientem, který již se dříve seznámil s Vašimi výrobky na výstavě.

Poradenská společnost, zabývající se přípravou firmy na veletrh, Vám pomůže určit cíle, vytvořit vhodnou koncepci účasti, naplánovat způsoby dosažení cílů a zjistit materiální a lidské zdroje, které by měly být zapojeny.

Tato společnost Vám také pomůže navázat spolupraci s organizátory výstavy a vyhnout se nepříjemným překvapením ve všech fázích přípravy na výstavu.

Při uzavírání smlouvy s pořadatelem je nutné zkontrolovat, aby všechny služby poskytované pořadatelem byly zahrnuty do smlouvy:

  •  velikost výstavní plochy;
  •  osvětlení stánku;
  •  poskytované zařízení.

Příprava na výstavu je odpovědné akce, které je nejlepší ponechat specializované firmě. Tato společnost vyhledá pro Vás potřebné specialisty (projektanti, manažeři, zaměstnanci výroby), kterých zapojí do přípravného procesu, Vám pomůže najít dobrou reklamní agenturu, výrobce stánku, tištěných materiálů a suvenýrů, navázat kontakty s vedením výstaviště, proškolí Vaše zaměstnance, vysvětlí cíle a funkce každého zaměstnance.

Jaké další výhody lze získat pomocí služeb specializované firmy? Pokud chcete přímo na výstavě najít zákazníky, poradenská firma Vám pomůže navázat nové kontakty.

Kategorie: 

▲ Nahoru

Rychlý kontakt

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 200 znaků
Яндекс.Метрика