Otázky a odpovědi

Chci získat živnostenské oprávnění pro vázané živnosti, ale nemám žádné vzdělání ani zkušenosti v oboru.

Pro provozování živnosti vázané je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost. Pokud nemáte žádné vzdělání ani zkušenosti v oboru, potřebujete uzavřit smlouvy s odpovědným zástupcem, který by měl mít vzdělání a potřebnou praxi v oboru. Na základě této smlouvy můžete ohlásit vázanou živnost, tj. podat ohlášení u živnostenského úřadu.

Jaké doklady jsou potřebné k nákupu ready-made společnosti v České republice?

Chcete-li koupit ready-made společnosti v České republice, musíte nám poskytnout:

  •  kopie pasu;
  •  kopie občanského průkazu;
  •  kopie rodného listu;
  •  výpis z rejstříku trestů ze země původu - originál.

U jakých státních orgánů bude moje firma registrovaná?

Každá česká společnost se zapisuje do obchodního rejstříku. Také v případě, že společnost má živnostenský list, registruje se do živnostenského rejstříku podle sídla. Do 30 dnů ode dne zápisu firmy do obchodního rejstříku společnost se registruje u finančního úřadu.

Pokud jste najal zaměstnance, musí Vaše firma taktéž mít registraci k sociálnímu pojištění ( OSSZ ) a registraci ke zdravotnímu pojištění. Také je třeba zaregistrovat firmu u statistického úřadu.

Jaké jsou požadavky na zakladatele společnosti v České republice?

Společníkem firmy může být osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Společníkem může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Cizinec nemusí mít pro účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky ani jiný typ víza.

Zakládaná firma nemůže mít jako jediného zakladatele jinou společnost s ručením omezeným, která byla založena jediným společníkem.

Jaký je postup splacení základního kapitálu?

Po uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu zakladatelé splacují základní kapitál na bankovní učet, který bude zablokován během registrace společnosti do obchodního rejstříku (1-2 týdny). Po registraci společnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku učet bude odblokován a s prostředky na učtu můžete volně disponovat.

Jaké doklady potvrzující registraci firmy dostanu?

Po dokončení procesu registrace získáte společnost s živnostenským listem, která bude zapsaná v obchodním rejstříku a registrovaná u finančního úřadu s kompletním balíkem dokumentace: zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem ze živnostenského rejstříku, osvědčení o registraci u finančního úřadu a atd.

Jak dlouho trvá založení firmy v České republice?

Založení společnosti trvá maximálně 3-4 týdnů (bez získání živnostenského listu) od okamžiku poskytnutí nám všech potřebných dokumentů.

Co potřebuji k registraci společnosti (s.r.o.) v České republice?

  1.  Několik variant názvu vaší budoucí společnosti.
  2.  Vyplněnou a ověřenou plnou moci, která bude vyřízena zavčas (v případě založení společnosti v České republice bez fyzické přítomnosti kupujícího).
  3.  Kopie pasů a adresy trvalého bydliště společníků.
  4.  Ověřená kopie rodného listu.
  5.  Činnosti firmy.
  6.  Rozdělení vkladů v základním kapitále společnosti (% nebo součet).

Stránky

Přihlásit se k odběru Otázky a odpovědi
▲ Nahoru

Rychlý kontakt

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 200 znaků
Яндекс.Метрика