Audit účetnictví a daňové evidence v České republice

Audit účetnictví a daňové evidence v České republice

Audit je nezávislé ověření speciálně jmenováným auditorem účetních výkazů podniku a vydání auditorské zprávy, v které auditor vyslovuje názor, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Auditorské ověření umožňuje odhalit chyby a nepřesnosti v účetnictví Vaší firmy, vyhnout se daňovým rizikům, jakož i optimalizovat náklady podniku.

Auditorské služby, typy auditu

Společnost Europa Capital nabízí audit, posouzení použitých účetních zásad, ověření spravnosti výpočtů při sestavování účetní závěrky, jakož i celkové hodnocení firmy. Vaše firma v České republice může objednat u nás následující typy auditu:

1. Audit účetnictví - služby zaměřené na rekonstrukci účetnictví, ověření všech obchodních transakcí.

2. Daňový audit zahrnuje prověření plnění povinností vůči finančním úřadům (daň z příjmu právnických osob, DPH a ostatní daně), stanovení daňového základu a posouzení potenciálních rizikových oblastí, kontrola nákladových a výnosových účtů a jejich dopad na daňovou pozici společnosti.

3. Povinný audit – povinné ověření vedení účetnictví a účetních výkazů. Povinný audit v České republice se provádí, pokud v posledních dvou účetních obdobích společnosti překročily nebo již dosáhly alespoň dvou (pro akciové společnosti – jedno) ze tří uvedených kriterií:

1 ) aktiva celkem brutto více než 40 mil. Kč,
2 ) čistý obrat činí více než 80 mil. Kč,
3 ) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období činí více než 50.

4. Iniciativní audit je důležitý zejména pro ty živnostníky, kteří neřídí podnik přímo a používají zastoupení. Iniciativní audit pomůže identifikovat případné problémy a nesrovnalosti v účetní závěrce společnosti a umožní provést v rané fázi nápravu chyb  a se pojistit proti případným finančním sankcím ze strany regulačních orgánů.

5. Audit jednotlivých operací je součástí iniciativního auditu a zahrňuje: audit pohledávek nebo závazek, audit základního kapitálu a zakladatelských dokumentů, audit vývozních a dovozních operací, atd.
Audit jednotlivých operací je třeba provádět v případě zahájení nových činností, detekce chyb a sporných otázek v účetnictví podniku.

6. Audit hotového byznysu vám umožní zkontrolovat finanční situaci ready-made společnosti, které plánujete koupit, a také získat informaci o stavu majetku a závazků podniku.

7. Selektivní audit se provádí v případě, když je třeba zkontrolovat správnost výběrových finančních operací.

Práce na auditu je ukončena závěrečnou zprávou s výrokem auditora. Účetní jednotka obdrží dopis auditora - neveřejnou listinu se závěry za jednotlivé ověřované oblasti, zjištěnými nedostatky a s návrhem na jejich odstranění. Ve výroční zprávě auditor informuje o předpokládaném vývoji podniku, o činnostech a hospodářském postavení podniku.

Štítky: 

Kategorie: 

▲ Nahoru

Rychlý kontakt

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 200 znaků
Яндекс.Метрика