Získání živnostenského listu pro společnost v České republice

Získání živnostenského listu pro společnost v České republice

Pokud máte zájem o založení společnosti v České republice, měli byste věnovat pozornost tomu, že společnost založená v České republice musí získat živnostenské opravnění (živnostenský list), které je podmínkou pro podnikání v této zemi. Udělením živnostenského opravnění v České republice se zabývá Živnostenský úřad.

V České republice téměř na všechny druhy živnosti podnikatel musí získat oprávnění. Nemusíte získávat oprávnění pouze v jednom případě - pokud se chystáte pronajímat nemovitost v České republice, ve vlastnictví vaší společnosti.

Společnost Europa Capital vám pomůže získat živnostenské oprávnění pro určité živnosti, stejně jako najít odpovědného zástupce. Poskytujeme služby v oblasti nostrifikace (formální uznání) diplomů cizích státních příslušníků v České republice.

Procedura získání živnostenského oprávnění v České republice pro právnickou osobu vyžaduje poskytnutí těchto dokumentů:

 1. Společenská smlouva / zakladatelská listina ve formě notářského zápisu.
 2. Výpis z Obchodního rejstříku.
 3. Doklad totožnosti ředitele nebo zmocněnce.
 4. Podání ohlášení živnosti u živnostenského úřadu.

Za vydání živnostenského listu musíte zaplatit správní poplatek před podáním ohlášení živnosti.

Druhy živností v České republice

Podle českého zákonu živnosti jsou rozděleny do tří typů:

 • volné živnosti;
 • vázané živnosti;
 • koncesované živnosti.

Pokud se chystáte založít velkoobchod nebo maloobchod, provozovat zprostředkovatelskou činnost, proto aby začít provozovat takovou živnost v České republice, stačí získat živnostenské oprávnění pro volné živnosti. Volná živnost obsahuje 80 oborů činností. Z tohoto seznamu vybírate činnosti, které Vaše společnost bude provozovat a my je vepíšeme do společenské smlouvy Vaší společnosti. Nehledě na to, že cena našich služeb nezáleží na počtu vybraných činností, nedoporučujeme však vybírat činností, které nebudete provozovat.

Pokud budete podnikat v oboru pohostinství, musíte získat živnostenské oprávnění pro vázané živnosti. Pro získání oprávnění pro tento týp živnosti je nutné ustanovit odpovědného zástupce firmy, který musí splňovat řadu požadavků:

 • být občanem České republiky nebo mít povolení k trvalému pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu;
 • bezuhonnost;
 • prokázat svou odbornou způsobilost pro živnost (vyšší vzdělání, zkušenosti, schopnosti a kvalifikace).

Odpovědným zástupcem se může stát podnikatel osobně. K tomu budete muset potvrdit svou odbornou způsobilost:

 • pokud oprávnění vyžaduje vyšší vzdělání – nostrifikovat svůj diplom;
 • pokud jsou vyžadovány pracovní zkušenosti – poskytnout příslušný doklad (zápočtový list) v tomto oboru (pro různé živnosti se vyžadují různé pracovní zkušenosti).

Pokud živnost vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování a je potřeba odpovědný zástupce, je nutné poskytnout následující doklady:

 1. Doklad totožnosti odpovědného zástupce.
 2. Doklad o absolvování studia – diplom (notářsky ověřenou kopii nebo originál).
 3. Notářsky ověřenou smlouvu o poskytování služeb mezi českým odpovědným zástupcem a Vaší společností.

Chcete-li získat živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti, budete potřebovat speciální opravnění od regulačních orgánů (ministerstev). Tento typ živnostenského oprávnění budete potřebovat například pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu.

Získání živnostenského opravnění obvykle trvá 14 až 20 dnů. Ale pokud se rozhodnete využit služeb společnosti Europa Capital, získání živnostenského opravnění v České republice bude trvat kratší dobu, bez dodatečných finančních nákladů.

Prosím, kontaktujte nás jakýmkoliv vhodným způsobem pro vás, a naši odborníci Vám obratem poskytnou bezplatnou konzultaci. Rády Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající získání živnostenského opravnění v České republice.

Pro vaše česká společnost dodatečně nabízíme:

Kategorie: 

▲ Nahoru

Rychlý kontakt

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 200 znaků
Яндекс.Метрика