Ready-made ​​společnost

Objednávkový formulář ready-made ​​společnosti

Název Vaší budoucí společnosti - dejte jméno Vaší společnosti. Pokud jste se dostali k této stránce kliknutím na odkaz rezervace společnosti - název se zobrazí automaticky.

Kontaktní údaje

Pokud kupující - právnická osoba
Pokud kupující - právnická osoba
Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 300 znaků

Koupím hotový byznys v České republice

Vyplnit formulář, koupě byznysu v České republice

Chcete koupit byznys v České republice, ale nevíte z čeho začít? Stále nemůžete najít vhodnou varintu, a to navzdory skutečnosti, že jste umístili inzerát „koupit byznys v České republice“.

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Doporučujeme nahrávat více souborů v archívu zip nebo rar.

Prodám hotový byznys v České republice

Vyplnit formulář, prodej byznysu v České republice

Chcete rychle a výhodně prodat svůj byznys v České republice, ale Vám se stále nedaří najít kupce? I přes to, že jste se mnohokrát umíšťoval inzerát „prodám byznys v České republice“?

Pak vyplňte náš dotazník „Prodám byznys v České republice“ a umístěte nabídku na prodej Vašeho byznysu.

Ve formuláři, prosím, uveďte typ podnikání (např. obchod, hotelnictví, doprava, atd.), místo podnikání (Praha, Brno, Ostrava), popište činnosti a perspektivy rozvoje, poskytněte další charakteristiky.

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Prosím, napište ne více než 300 znaků
Doporučujeme nahrávat více souborů v archívu zip nebo rar.
Doporučujeme nahrávat více souborů v archívu zip nebo rar.

Koupit ready-made Evropskou společnost, SE v České republice

Koupit ready-made Evropskou společnost, SE v České republice

Evropská společnost (SE) ​​je nová právní forma, pomocí které můžete podnikat jak v České republice, tak i v EU. Je ideálním řešením pro případy, kdy potřebujete skrýt vlastnictví společnosti a zároveň mít co nejméně osob v orgánech společnosti. Evropská společnost je skvělá příležitost pro účast v různých výběrových řízeních a tendrech.

Společnost Europa Capital nabízí možnost koupit ready-made evropské společnosti (SE) ​​v České republice, které mají přiděleny IČO, splacený základní kapitál v plné výši - 120 000 EUR, nikdy nevyvíjeli obchodní nebo hospodářskou činnost. Nabízíme nové, nedávno registrované ready-made evropské společnosti, díky kterým ihned můžete začít podnikat. Převod ready-made evropské společnosti na nového vlastníka trvá jen 24 hodin.

Koupit ready-made evropskou společnost můžete u nás spolu s celou řadou služeb, které vám umožní začít podnikat téměř okamžitě po koupi.

Proč koupit ready-made evropskou společnost v České republice

Založení nové evropské společnosti je dlouhý a složitý proces, který zahrnuje řadu omezení. Například, Evropskou společnost nemůže založit fyzická osoba, proto jediná možnost jak evropskou společnost získat je koupě nové ready-made made evropské společnosti.

Spolu s tím Evropská společnost nabízí mnoho dalších výhod oproti jiným typům společností.

Jednou z hlavních výhod, kterou získate při koupi evropské ready-made společnosti je následující možnost: pokud nechcete být zapsán v obchodním rejstříku jako vlastník vaší společnosti, můžete použít akcií na majitele a získat stoprocentní anonymitu a důvěrnost.

Stejně jako v případě akciové společnosti, akcionáři evropské společnosti ručí za závazky společnosti pouze svým podílem.

Evropská společnost (SE) ​​nabízí výraznou výhodu, kterou nenabízí ani  společnost s ručením omezením ani akciova společnost, a to možnost přesunu sídla v rámci EU. Tak, můžete přesunout sídlo vaší společnosti z Prahy do jakékoli  země Evropské unie bez likvidaci stávající společnosti a založení nové ve zvolené zemi.

Evropská společnost (SE) má ve srovnání s akciovou společností mnohem méně požadavků na personální obsazení orgánů společnosti. Tak, pro úplné personální obsazení orgánů Evropské společnosti stačí  jen dvě osoby (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady), bez ohledu na počet akcionářů.

Výhody, které získáte, pokud se rozhodnete koupit jednu z našich ready-made evropských společností (SE)​​:

 • mezinárodní image;
 • možnost přemístění sídla společnosti v rámci EU;
 • minimální požadavky na personální obsazení společnosti;
 • právní forma, srozumitelná pro zahraniční obchodní partnery;
 • základní kapitál splaceny ve výši 100%;
 • žádná odpovědnost za závazky společnosti;
 • anonymita vlastnictví;
 • minimální náležitosti pro převod akcií;
 • možnost okamžitě začít podnikat v České republice a uzavírat obchody jménem společnosti.

Chcete-li koupit ready-made společnosti v České republice, vyplňte prosím Objednávkový formulář ready-made ​​společnosti, pak naši odborníci Vás budou kontaktovat a odpoví na všechny vaše dotazy.

Společnost Europa Capital nabízí také k prodeji ready-made firmy následujících právních forem:

Postaráme se o komplexní služby pro Vaše podnikání. Možná budete mít zájem o zastupování, vyhledávání obchodních partnerů v České republice a organizaci obchodních schůzek.

Koupit ready-made společnost (a.s.) v České republice

Koupit ready-made společnost (a.s.) v České republice

Ready-made a.s. v České republice je předem založená a zapsaná v obchodním rejstříku společnost ve formě akciové společnosti. Koupit ready-made a.s. v České republice a získat společnost s základním kapitálem splaceným v plné výši můžete už dnes. Naše ready-made a.s. jsou založeny pouze za účelem prodeje v minulosti nevyvíjeli žádnou podnikatelskou činnost.

Akciová společnost (a.s.) je právní forma podnikání, která je určena především k realizaci velkých projektů. Akciová společnost, která vydává akcie na doručitele, poskytuje možnost zachovat anonymitu vlastnictví pro akcionáře.

Akcionáři ručí za závazky společnosti jen svým členským podílem. Ready-made a.s. v České republice, které nabízí společnost Europa Capital, mají plně splacený základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč. Majetek akcionářů  a majetek akciové společnosti jsou striktně rozdělěny. Proto pokud se rozhodnete koupit ready-made a.s. v České republice, jako akcionář nebudete ručit svým majetku za závazky společnosti.

Akcionářem (vlastníkem) ready-made a.s. se může stát jakákoliv osoba. Narozdíl od převodu obchodních podílů v s.r.o., k převodu akcií nemusí být spojeny náročné formality, stačí pouhé předání akcií.

Na rozdíl od registrace společnosti, můžete koupit ready-made a.s. a začít podnikat v České republice od okamžiku podepsání smlouvy. Navíc, při koupi ready-made a.s. nemusíte disponovat základním kapitálem, potřebným k založení firmy. Pokud ihned potřebujete ready-made společnost v České republice nebo máte nedostatek finančních prostředků k splacení základního kapitálu, koupit ready-made a.s. v České republice je ideální řešení pro Vás.

Všechny ready-made ​​a.s., které nabízí společnosti Europa Capital, jsou předem založeny a.s. a:

 • již zapsané do obchodního rejstříku;
 • dříve nevyvíjeli žádnou podnikatelskou činnost;
 • nemají žádné dluhy ani závazky;
 • mají splacený základní kapitál v plné výši 2 milionů korun.

Všechny naše akciové společnosti mají akcie na majitele (doručitele) v listinné podobě v počtu 20 kusů, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Hlavní výhodou nákupu ready-made a.s. je možnost stát vlastníkem  společnosti v České republice, kterou kvůli legislativních překážek nemohl by jste nikdy založit. Jde o založení akciové společnosti jedním akcionářem - fyzickou osobou nebo evropskou společností, v tomto případě zákon poskytuje takovou možnost pouze úzkému okruhu osob. 

Výhody, které dostanete, když se rozhodnete koupit jednu z našich ready-made a.s.:

 • prestižní forma podnikání ;
 • výše splaceného základního kapitálu: 100 %;
 • žádné ručení za závazky společnosti;
 • žádné změny v zakladních dokumentech;
 • anonymita vlastnictví;
 • možnost okamžitě zahájit podnikatelskou činnost a uzavírat obchody jménem společnosti.

Koupit ready-made a.s. v České republice můžete prostřednictvím vyplnění Objednávkového formuláře ready-made ​​společnosti. Budete kontaktováni našimi odborníky, kteří vám zodpoví všechny vaše otázky a pomohou vám vybrat hotovou společnost v České republice.

Společnost Europa Capital nabízí také k prodeji ready-made firmy následujících právních forem:

Postaráme se o komplexní služby pro Vaše podnikání. Možná budete mít zájem o zastupování, vyhledávání obchodních partnerů v České republice a organizaci obchodních schůzek.

Koupit ready-made společnost (s.r.o.) v České republice

Koupit ready-made společnost (s.r.o.) v České republice

Koupit ready-made s.r.o. v České republice a stát vlastníkem firmy s jednoduchou a jasnou vlastnickou strukturou je jednoduše. Zakladatelem (majitelem) ready-made s.r.o. se může stát každá osoba. Můžete být současně ředitelem a zakladatelem (majitelem) Vaší společnosti.

Ready-made ​​společnosti (s.r.o.) v České republice, které nabízí společnost Europa Capital, jsou již založené společnosti s ručením omezeným, zapsané v obchodním rejstříku. Naše ready-made ​​s.r.o. mají plně splacený základní kapitál ve výši 200 000 Kč, nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost a mají zřízenou volnou živnost. Naše ready-made ​​s.r.o. jsou určeny k prodeji  klientům.

Pokud se rozhodnete koupit ready-made s.r.o. v České republice, Vy jako zakladatel nebudete nést riziko, spojené s ručením za závazky společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacených částí vkladů a neodpovídají za tyto závazky svým majetkem. Majetek společníků a majetek společnosti jsou striktně odděleny.

Jak koupit ready-made s.r.o. v České republice

Aby koupit ready-made s.r.o. v České republice, kupci stačí jednou navštívit notáře, u kterého se sepíší zakladatelský dokumenty formou notářského zápisu. Pro to budete potřebovat jen doklad totožnosti a výpis z rejstříku trestů České republice. Po sepsání zakladatelských dokumentů u notáře všechny změny se projeví okamžitě a můžete hned zahájit podnikání v České republice.

Koupit ready-made s.r.o. můžete z našeho katalogu ready-made společností,  které můžete bez jakéhokoliv závazku rezervovat nebo okamžitě si koupit.

Výhody, které získáte, pokud se rozhodnete koupit jednou z našich ready-made s.r.o.:

 • plně splacený základní kapitál;
 • společníci neručí za závazky společnosti;
 • nízké finanční náklady na pořízení;
 • nízké náklady na zaměstnance (zakladatelem a ředitelem může být jedna a tatáž osoba);
 • transparentní struktura vlastnictví;
 • možnost okamžitě začít podnikat a jednat jménem vaší společnosti na českém trhu.

Na rozdíl od registrace společnosti (s r. o.), ready-made s.r.o. v České republice Vám umožní zahájit podnikatelskou činnost již v den nákupu společnosti. Navíc, nemusíte platit základní kapitálu, jako v případě založení společnosti, jelikož při zakoupení ready-made společnosti již máte splacený základní kapitál v plné výši.

Cena našich ready-made s.r.o. zahrnuje:

 • převod podílů na nového majitele, změna názvu, předmětu činnosti;
 • uspořádání valné hromady společníků (notářský poplatek);
 • notářské ověření požadovaných dokumenty a podpisů;
 • soudní poplatek zápis změn do obchodního rejstříku;
 • založení živnosti volné;
 • změna sídla;
 • registrace k DPH;
 • prohlášení statutárního orgánu o bezdlužnosti společnosti, ověřené nezávislým auditorem.

Chcete-li koupit ready-made společnosti v České republice a máte zájem o některou z našich ready-made s.r.o., vyplňte prosím Objednávkový formulář ready-made ​​společnosti. Budete kontaktováni našimi pracovníky, kteří budou odpoví na všechny vaše dotazy a pomohou s výběrem vhodné ready-made s.r.o. v České republice.

Na základě obdržených informací jsme rychle připravíme potřebné dokumenty a domluvíme si schůzku u notáře, kde bude smlouva o převodu obchodního podílu společnosti uzavřená.

Společnost Europa Capital nabízí k prodeji ready-made firmy i takových právních forem:

Pak postaráme se o komplexní služby pro Vaše podnikání. Možná budete mít zájem o zastupování, vyhledávání obchodních partnerů v České republice a organizaci obchodních schůzek.

Prodat nebo koupit hotový byznys v České republice

Prodat nebo koupit hotový byznys v České republice

Koupit hotový byznys v České republice si můžete rychle a efektivně pomocí služeb společnosti Europa Capital. Naši experti jsou připraveni Vám nabídnout kompletní informace o stávajících nabídkách v oblasti nákupu a prodeje hotového byznysu v ​​České republice. Rádi jsme vždy poskytnout plnou poradenskou podporu při uzavírání obchodů.

Jaký druh byznysu v České republice je výhodně koupit?

Podle vašich preferencí a finančních možností můžete si koupit v České republice jakýkoli malý byznys - obchod s potravinami nebo květinářství, lékárnou, hotel, IT-firmu. Díky Vašemu byznysu v České republice budete mít stálý příjem bez opuštění své domovské zemi. Pokud také chcete založit společnost v České republice, můžete jmenovat příslušného manažera na území České republiky, který údělá veškerou práci za Vás.

Sféra služeb je jedním z odvětví české ekonomiky, které se intenzivně rozvíjí, a proto koupě například hotelového byznysu může být výhodnou investicí. Koupě objektu pohostinství, ať už je to kavárna, pivnice nebo bar také je ideální investicí.

Koupě a prodej byznysu v České republice

Naše služby vztahující se k nákupu a prodeji hotového byznysu v ​​České republice se skládají z několika fází. Pomůžeme vám koupit nebo prodat hotový byznys v České republice, najdeme spolehlivé dodavatele nebo zákazníky, poskytneme pomoc při uzavření kupní smlouvy. S námi si můžete být jisti, že proces nákupu a prodeje podniku proběhne správně.

Společnost Europa Capital poskytuje:

 • marketingový průzkum segmentu trhu podniku, který si pořídíte;
 • poradenství ohledně postupu a podmínek nákupu nebo prodeje hotového byznysu;
 • příprava všech dokumentů a uzavření s zákazníkem zákaznické smlouvy o poskytování služeb ;
 • vyhledávání objektu hotového byznysu pro potenciálního zákazníka s ohledem na jeho požadavky;
 • vyhledávání pro prodejce osoby zainteresované v koupi podniku;
 • ověření hotového byznysu nezávislým auditorem, včetně analýzy finanční a ekonomické situace a vyhlídky na rozvoj;
 • uzavření smlouvy o prodeji hotového byznysu;
 • převod akcií a změna akcionářů, zápis do obchodního rejstříku .

Chcete-li se vyhnout problémům při nákupu hotového podnikání, kontaktujte naše odborníky, kteří Vám pomohou získat živnostenský list pro vaš podnik, uzavřít nájemní smlouvu, pořídit si obchodní a technologické vybavení, najít obchodní partnery, provést jednání, uzavřít kupní smlouvu o dodávce kvalitních zboží.

Vždy jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout zastupitelské služby, jejichž prostřednictvím zajistíme bezproblémový chod Vašeho podnikání.


Máte podnik připravený k prodeji? Pomůžeme Vám rychle prodat Váš hotový byznys za výhodných podmínek. Stačí vyplnit DOTAZNÍK PRO PRODEJCE HOTOVÉHO BYZNYSU V ČESKÉ REPUBLICE nebo nás kontaktujte jiným vhodným pro Vás způsobem - Kontaktujte nás.

Pokud máte potřebu koupit hotový byznys v České republice, vyplňte prosím DOTAZNÍK PRO KUPCE HOTOVÉHO BYZNYSU V ČESKÉ REPUBLICE nebo nás kontaktujte jiným vhodným pro Vás způsobem - Kontaktujte nás.
 

Ready-made ​​společnosti v České republice

Koupit ready-made společnost v České republice

Koupit ready-made firmu na klíč

Chystáte se koupit ready-made společnost v České republice? Koupě ready-made firem dnes nabízí celá řada specializovaných společností. Ready-made ​​společnost v České republice představuje skvělou příležitost pro podnikatele, kteří zahajují podnikání v této zemi.

Ready-made ​​společnost v České republice je předem založená společnost za účelem dalšího prodeje zapsaná v příslušném obchodním rejstříku. Ready-made ​​firmy, které nabízí společnost Europa Capital, nikdy však nevyvíjeli žádnou obchodní činnost, protože nemají žádné pohledávky ani závazky. Naše ready-made ​​společnosti mohou být snadno převedeny na nového majitele.

Nabízíme prodej ready-made společností následujících právních forem:

Všechny prodávané ready-made ​​společnosti mají plně splacený základní kapitál. To Vám umožní ušetřit značné finanční prostředky při zahájení podnikání v České republice.

Ready-made ​​firmy v České republice, které nabízí společnost Europa Capital, splňují následující kritéria:

 • všechny naše ready-made společnosti jsou zapsane v obchodním rejstříku;
 • mají základní kapitál splacen v plné výši;
 • nemají žádné pohledávky ani závazky;
 • nemají žádnou obchodní či podnikatelskou historii.

Do našich služeb v oblasti prodeje ready-made společností v České republice patří:

 • převod podílů / akcií na nového majitele společnosti;
 • uspořádání valné hromady držitelů podílů / akcionářů za účelem změny zakladních dokumentů společnosti;
 • získání živnostenského oprávnění;
 • registrace ready-made společnosti k DPH;
 • příprava a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku;
 • poskytnutí sídla;
 • nominální ředitel.

Jak koupit ready-made společnost v České republice?

Koupit ready-made společnost u nás můžete pomocí vyplňení Objednávkového formuláře ready-made ​​společnosti, telefonicky nebo napsat nám e-mail. Probereme s Vámi všechny detaily a připravíme pro Vás  potřebné dokumenty. Můžete sami si vybrat název společnosti, pokud společnost se stejným názvem nebyla zapsána do obchodního rejstříku. Při výběru názvu pamatujte, že se nesmí shodovat s názvem firmy, která již je v obchodním rejstříku zapsaná. Nebo si můžete vybrat firmu z našeho katalogu ready-made společností.

Ready-made ​​společnost je rychlý a účinný start Vašeho podnikání v České republice. Koupit ready-made firmu v České republice, pomocí které budete uzavírat obchody a vydělávat, můžete už do tří pracovních dnů!

Už jste si koupili ready-made ​​společnost nebo plánujete koupit hotový byznys? Pak postaráme se o komplexní služby pro Vaše podnikání. Možná budete mít zájem o zastupování, vyhledávání obchodních partnerů v České republice a organizaci obchodních schůzek.

Koupě a prodej firem v České republice

Koupě a prodej firem v České republice

Nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem jak začít podnikání v České republice je koupě hotové firmy. Garantujeme přípravu všech potřebných dokumentů pro převod firmy na zákazníka do 24 hodin, během této doby získate úplně fungující hotový byznys.

Koupě hotové firmy je nákladově efektivní řešení pro podniky, které se právě začínají vstupovat na český trh a snaží se zaujmout konkurenceschopnou pozici na tomto trhu .

Vybíráte-li mezi registrací firmy v České republice a koupí ready-made společností na klíč, doporučujeme Vám poslední, protože je to levnější varianta pro zahájení podnikání v České republice. Nemusíte platit základní kapitál. Všechny naše ready-made společnosti mají základní kapitál splacen v plném rozsahu. Koupě hotové firmy v České republice je časově náročné. Podepsání potřebných dokumentů u notáře trvá pouze 1 den.

Koupit hotovou firmu v České republice si můžete s pomocí nákupu vkladů společníků. Nové společníky se ustanoví a všechny změny, s tím spojené, zapisují se do společenské smlouvy. Pak všechny změny se zapisují do Obchodního Rejstříku .

Společnost Europa Capital nabízí dva typy nákupu hotové společnosti v České republice, beze změny společníků (zakladatele) s jmenováním nového generálního ředitele společnosti, a se změnou společníků (zakladatele).

Pokud chcete si koupit hotovou firmu v České republice, společnost Europa Capital Vám poskytne:

 • přípravu plné moci a smlouvy o převodu obchodního podílu;
 • sepsání smlouvy notářem ve formě notářského zápisu ;
 • uspořádání valné hromady pro provedení změn:

o volba nového vedení;
o změna názvu společnosti ;
o změna předmětu podnikání,
o změna sídla ;

 • zastupování klientů při jednáních se státními orgány - v Rejstříkovém soudě, na Živnostenském a Finančním úřadech;
 • registrace společnosti jako plátce DPH;
 • zápis změn v Obchodním rejstříku, placení soudních poplatků.

Ke koupi hotové společnosti budete potřebovat:

Jste občan České republiky:

 • Výpis z rejstříku trestů z ČR;
 • Platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas.

Jste občan jiné než České republiky:

 • Výpis z rejstříku trestů z ČR;
 • Výpis z rejstříku trestů ze své rodné země vč. apostily a přeložený do češtiny. O tento výpis zažádejte na ambasádě příslušné země.
 • Platný doklad totožnosti – cestovní pas.

Společnost Europa Capital je schopna provést koupi hotové společnosti v České republice i bez osobní účasti. V tomto případě ověření dokumentů u notáře a jiné právní akcí bude provedeno zmocněncem Vaším jménem na základě plné moci.

Proč koupit hotovou firmu v České republice

Aby koupit hotovou firmu v České republice stačí jen vybrat z našeho katalogu ready-made společností nejvhodnější variantu. Po vyřízení několika formalit se stanete plnoprávným vlastníkem vaší společnosti a budete moci podnikat na území České republiky bez jakýchkoliv překážek. Můžete také prodat byznys v případě potřeby.

Společnost Europa Capital nabízí ready-made společnosti v České republice týchto právních forem:

Po koupi hotové firmy v České republice poskytneme Vám služby pro vyhledávání obchodních partnerů v České republice.

Přihlásit se k odběru Ready-made ​​společnost
▲ Nahoru

Rychlý kontakt

Vyplňte, prosím, bez mezer a znaménka +
Prosím, napište ne více než 200 znaků
Яндекс.Метрика